Online inschrijfformulier Drakenbootraces 2020

*
*
*
*

In een Drakenboot gaan zo'n 16 tot max. 20 personen tegelijk. We adviseren dan ook om zo'n 25 leden in je team te hebben. Dit i.v.m. wissels, vermoeidheid, blessures, etc. 

Het inschrijfgeld is € 250,- per team, vóór 1 mei 2020 te voldoen. Dit is incl. de kosten voor één verplichte training! Wat krijg je er verder voor?

 • Deelname, boothuur, stuurman & trommelaar op 16 mei 2020
  (eigen stuurman & trommelaar is niet toegestaan - de organisatie bepaald welke trommelaar/stuurman de race vaart.

Daarnaast is het mogelijk om de volgende opties bij te boeken (vul hieronder in):

 • 1 extra training van 1 uur op een overeen te komen dag & tijdstip voor minimaal 10 personen van het deelnemende team à € 60,- per training.
 • 50 consumptiebonnen à € 100,- tot een maximum van 200 stuks.

Omwille van de veiligheid dient er minimaal 1x verplicht getraind te worden. Dit jaar is de training nog niet gepland. Voor extra trainingen kun je mailen naar leo@drakeboot.nl. Geef 3 datums (en tijden) op wanneer jullie kunnen trainen. Er wordt daarna contact met je opgenomen om te kijken in hoeverre de wensen kunnen worden ingewilligd. Extra trainingen kosten € 60,- per uur. .

Voorlopige planning 16 mei 2020: deze blijft zo, tenzij er anders wordt gecommuniceerd
09.30 uur Captains Meeting
10.00 uur Aanvang 1e wedstrijd
ca. 18.00 uur Prijsuitreiking

Gedurende de gehele dag is er muziek op de Havendijk. Tevens is er op de Havendijk een bar aanwezig en broodjes. 

Door deel te nemen aan de wedstrijden, gaat iedere deelnemer met de wedstrijdregels akkoord. De team captain en de organisatie waar het team voor uitkomt zijn verantwoordelijk voor de deelnemers in de breedste zin des woords. 

Communicatie voor de race zal voornamelijk geschieden via email en via www.drakeboot.nl. Hou de website dus in de gaten! 

Wedstrijdregels:

 • Om 09.30 uur op zaterdag 16 mei 2020 is de "Captains Meeting". De Team Captain is verplicht om hierbij aanwezig te zijn. Dit is bij de finish aan de Havendijk (ter hoogte Hendrik Hamel/omroeptoren).
 • Geen drank, drugs en/of etenswaar in de boten.
 • De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren als deze zich misdragen en/of niet de aanwijzingen en/of instructies opvolgen die door de organisatie worden gegeven. (denk met name aan alcohol en/of drugs)
 • Wildplassen is ten strengste verboden. Gebeurt het toch, kan dit gevolgen hebben voor het team (3 strafseconden). Ook kan dit gevolgen hebben voor de organisatie als de overheid of bewoners dit zien.
 • Als de boot omkiept, dan dient er een boete van € 250,- aan de organisatie te worden voldaan.
 • De eerste wedstrijd zal om 10.00 uur starten. Ieder team dient ruim van te voren aanwezig te zijn.
 • Een stuurman/vrouw zal worden geleverd door de organisatie. Een trommelaar ook. Ook dit jaar kan er niet door een trommelaar van het eigen team worden getrommeld. Teamleden dienen zelf te worden geregeld.
 • Het inschrijfgeld dient voor 1 mei 2020 te worden betaald. Niet betaald, geen deelname.
 • Eén training is verplicht omwille van de veiligheid. Extra trainingen kunnen met een maximum van 2 via het inschrijfformulier worden aangevraagd of via leo@drakeboot.nl.
 • Iedere deelnemer moet minstens 50 meter met kleding kunnen zwemmen.
 • Tenten worden door de organisatie neergezet.
 • Gooi geen vuil en rommel neer op het terrein. Mocht het gebeuren, ruim dit even op om ervoor te zorgen dat het geen troep wordt.

De organisatie heeft het recht om (ad-hoc) maatregelen treffen als er overtredingen en/of onvoorziene situaties geschieden. Denk hierbij o.a. aan strafseconden, uitsluiting van een team-lid of het gehele team. De teams en hun leden dienen de instructies de organisatie geeft direct op te volgen. Dit zullen instructies zijn om het evenement te bevorderen dan wel te beschermen. 

Over de uitslag en beslissingen die door de organisatie worden genomen, zijn bindend en kan niet (ook niet naderhand) worden gecorrespondeerd. Alle correspondentie die door jullie wordt verstuurd, zullen door ons als niet verzonden worden beschouwd. 

Een vriendelijk verzoek aan de deelnemende teams:
Het is een toernooi voor de fun en geen toernooi met grote belangen.

M.a.w. Ook wij doen het voor ons plezier en voor een sportieve dag! Het gaat niet om het winnen, maar om het meedoen en het evenement in zijn geheel!

*

Download inschrijfformulier

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.