Wedstrijdregels

 • Om 09.30u op zaterdag 16 mei is de "Captains Meeting". De Team Captain is verplicht om hierbij aanwezig te zijn. Dit is bij de finish aan de Havendijk (ter hoogte Hendrik Hamel/omroeptoren).
 • Geen drank, drugs en/of etenswaar in de boten.
 • De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren als deze zich misdragen en/of niet de aanwijzingen en/of instructies opvolgen die door de organisatie worden gegeven (denk met name aan alcohol en/of drugs).
 • Wildplassen is ten strengste verboden. Gebeurt het toch, kan dit gevolgen hebben voor het team (3 strafseconden). Ook kan dit gevolgen hebben voor de organisatie als de overheid of bewoners dit zien.
 • Als de boot omkiept, dan dient er een boete van € 250,- aan de organisatie te worden voldaan.
 • De eerste wedstrijd zal om 10.00 uur starten. Ieder team dient ruim van te voren aanwezig te zijn.
 • Een trommelaar alsmede een stuurman/vrouw zal worden geleverd door de organisatie (M.u.v. NDBF teams). Ook dit jaar kan er niet door een trommelaar van het eigen team worden getrommeld. Teamleden dienen zelf te worden geregeld.
 • Het inschrijfgeld dient voor 1 mei 2020 te worden betaald. Niet betaald, geen deelname.
 • Training tegen betaling is verplicht omwille van de veiligheid. Extra trainingen: maximaal 2.
 • Iedere deelnemer moet minstens 50 meter met kleding kunnen zwemmen.
 • Tenten worden door de organisatie neergezet.
 • Gooi geen vuil en rommel neer op het terrein. Mocht het gebeuren, ruim dit even op om ervoor te zorgen dat het geen troep wordt.

De organisatie heeft het recht om (ad-hoc) maatregelen treffen als er overtredingen en/of onvoorziene situaties geschieden. Denk hierbij o.a. aan strafseconden, uitsluiting van een team-lid of het gehele team. De teams en hun leden dienen de instructies de organisatie geeft direct op te volgen. Dit zullen instructies zijn om het evenement te bevorderen dan wel te beschermen. 

Over de uitslag en beslissingen die door de organisatie worden genomen, zijn bindend en kan niet (ook niet naderhand) worden gecorrespondeerd. Alle correspondentie die door jullie wordt verstuurd, zullen door ons als niet verzonden worden beschouwd. 

Een vriendelijk verzoek aan de deelnemende teams:
Het is een toernooi voor de fun en geen toernooi met grote belangen.

M.a.w. Ook wij doen het voor ons plezier en voor een sportieve dag! Het gaat niet om het winnen, maar om het evenement!